Avani Miriyala

Avani Miriyala

Founder/CEO

Shaku Miriyala

Shaku Miriyala

CFO

Allison Verville

Allison Verville

Sr. UX Strategist

Volody Rohozhyn

Volody Rohozhyn

Illustrator/UI Designer

Callen Hedglen

Callen Hedglen

Sr. UX/Product Designer

Luka Milekic

Luka Milekic

Developer

Sid Torres

Sid Torres

Sr. UX/Product Designer

Lena Yen

Lena Yen

UX/Product Designer

Arnold Syphommarath

Arnold Syphommarath

Sr. UX Strategist